Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. earthquake:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für earthquake (Englisch) ins Deutsch

earthquake:

earthquake [the ~] Nomen

 1. the earthquake
  Erdbeben; Beben
 2. the earthquake
  Erdbeben

Übersetzung Matrix für earthquake:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Beben earthquake quaking; quivering; shaking; shudder; trembling; vibration
Erdbeben earthquake
- quake; seism; temblor

Verwandte Wörter für "earthquake":

 • earthquakes

Synonyms for "earthquake":


Verwandte Definitionen für "earthquake":

 1. shaking and vibration at the surface of the earth resulting from underground movement along a fault plane of from volcanic activity1
 2. a disturbance that is extremely disruptive1
  • selling the company caused an earthquake among the employees1

Wiktionary Übersetzungen für earthquake:

earthquake
noun
 1. shaking of the surface of a planet
earthquake
noun
 1. Erschütterungen des Erdbodens, die im Inneren der Erde aus natürlichen Ursachen entstehen
 2. Erschütterungen des Bodens, die im Inneren der Erde aus natürlichen Ursachen entstehen

Cross Translation:
FromToVia
earthquake Erdstoss aardschok — een plotselinge aardbeving
earthquake Erdbeben aardbeving — een schokkende of trillende beweging van een gedeelte van de aardkorst, meestal te wijten aan verschuivingen van delen van de daaronder liggende aardmantel
earthquake Erdbeben séisme — rupture en géophysique
earthquake Erdbeben tremblement de terresecousse qui ébranler violemment la terre.