Englisch

Detailübersetzungen für persuade (Englisch) ins Niederländisch

persuade:

to persuade Verb (persuades, persuaded, persuading)

 1. to persuade (convince; get around; bring around)
  overtuigen; overhalen; overreden; ompraten
  • overtuigen Verb (overtuig, overtuigt, overtuigde, overtuigden, overtuigd)
  • overhalen Verb (haal over, haalt over, haalde over, haalden over, over gehaald)
  • overreden Verb (overreed, overreedt, overreedde, overreedden, overreed)
  • ompraten Verb (praat om, praatte om, praatten om, omgepraat)

Konjugationen für persuade:

present
 1. persuade
 2. persuade
 3. persuades
 4. persuade
 5. persuade
 6. persuade
simple past
 1. persuaded
 2. persuaded
 3. persuaded
 4. persuaded
 5. persuaded
 6. persuaded
present perfect
 1. have persuaded
 2. have persuaded
 3. has persuaded
 4. have persuaded
 5. have persuaded
 6. have persuaded
past continuous
 1. was persuading
 2. were persuading
 3. was persuading
 4. were persuading
 5. were persuading
 6. were persuading
future
 1. shall persuade
 2. will persuade
 3. will persuade
 4. shall persuade
 5. will persuade
 6. will persuade
continuous present
 1. am persuading
 2. are persuading
 3. is persuading
 4. are persuading
 5. are persuading
 6. are persuading
subjunctive
 1. be persuaded
 2. be persuaded
 3. be persuaded
 4. be persuaded
 5. be persuaded
 6. be persuaded
diverse
 1. persuade!
 2. let's persuade!
 3. persuaded
 4. persuading
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für persuade:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ompraten bring around; convince; get around; persuade
overhalen bring around; convince; get around; persuade
overreden bring around; convince; get around; persuade
overtuigen bring around; convince; get around; persuade
- carry; sway
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- record

Verwandte Wörter für "persuade":

 • persuading, persuadable

Synonyms for "persuade":


Antonyme für "persuade":


Verwandte Definitionen für "persuade":

 1. cause somebody to adopt a certain position, belief, or course of action; twist somebody's arm1
  • You can't persuade me to buy this ugly vase!1
 2. win approval or support for1

Wiktionary Übersetzungen für persuade:

persuade
verb
 1. convince
persuade
verb
 1. iemand zo ver proberen te krijgen ergens in mee te gaan
 2. een denkbeeld doen aanvaarden

Cross Translation:
FromToVia
persuade lokken; aanhalen; trekken; aantrekken attirertirer, faire venir à soi.
persuade overtuigen convaincre — Amener quelqu'un, par le raisonnement, à croire quelque chose
persuade aandoen; aanrichten; stichten; teweegbrengen; veroorzaken; determineren; nauwkeurig bepalen; belezen; bewegen; doen besluiten; overhalen déterminerfixer les limites de, délimiter précisément.
persuade een wenk geven; influisteren; opperen; suggereren; bepraten; overhalen; overreden; te denken geven; bezielen; inboezemen; inspireren; inademen; ophalen; inblazen inspirerfaire pénétrer artificiellement de l’air dans les poumons.