Spanisch

Detailübersetzungen für colocar (Spanisch) ins Schwedisch

colocar:

colocar Verb

 1. colocar (situar; desarrollarse)
  lägga; sätta; placera; ställa; anlägga
  • lägga Verb (lägger, lade, lagt)
  • sätta Verb (sätter, satte, satt)
  • placera Verb (placerar, placerade, placerat)
  • ställa Verb (ställer, ställde, ställt)
  • anlägga Verb (anlägger, anlade, anlagt)
 2. colocar (poner)
  lägga; sätta; placera
  • lägga Verb (lägger, lade, lagt)
  • sätta Verb (sätter, satte, satt)
  • placera Verb (placerar, placerade, placerat)
 3. colocar (poner; depositar)
  ställa; sätta; placera; lägga; sätta ner
  • ställa Verb (ställer, ställde, ställt)
  • sätta Verb (sätter, satte, satt)
  • placera Verb (placerar, placerade, placerat)
  • lägga Verb (lägger, lade, lagt)
  • sätta ner Verb (sätter ner, satte ner, sätt ner)
 4. colocar (montar; fijar)
  fästa vid
  • fästa vid Verb (fästar vid, fästade vid, fästat vid)
 5. colocar (poner; encajar; meter; aplicar; depositar)
  lägga; ställa
  • lägga Verb (lägger, lade, lagt)
  • ställa Verb (ställer, ställde, ställt)
 6. colocar (depositar; poner; meter; situar)
  lägga ner; placera
  • lägga ner Verb (lägger ner, lade ner, lagt ner)
  • placera Verb (placerar, placerade, placerat)
 7. colocar (ubicar; situar; poner; )
  bestämma; tilldela; anvisa
  • bestämma Verb (bestämmer, bestämde, bestämt)
  • tilldela Verb (tilldelar, tilldelade, tilldelat)
  • anvisa Verb (anvisar, anvisade, anvisat)
 8. colocar (acotar; cerrar; definir; )
  bestämma; begränsa; utstaka; markera; definiera; avgränsa
  • bestämma Verb (bestämmer, bestämde, bestämt)
  • begränsa Verb (begränsar, begränsade, begränsat)
  • utstaka Verb (utstakar, utstakade, utstakat)
  • markera Verb (markerar, markerade, markerat)
  • definiera Verb (definierar, definierade, definierat)
  • avgränsa Verb (avgränsar, avgränsade, avgränsat)
 9. colocar (empezar; comenzar; montar; )
  inlåta sig i; ge sig in i
  • inlåta sig i Verb (inlåtar sig i, inlåtade sig i, inlåtat sig i)
  • ge sig in i Verb (ger sig in i, gav sig in i, givit sig in i)
 10. colocar (arreglar; montar; establecer; )
  ordna; installera; anordna; arrangera; ställa till med
  • ordna Verb (ordnar, ordnade, ordnat)
  • installera Verb (installerar, installerade, installerat)
  • anordna Verb (anordnar, anordnade, anordnat)
  • arrangera Verb (arrangerar, arrangerade, arrangerat)
  • ställa till med Verb (ställer till med, ställde till med, ställt till med)
 11. colocar (timar; estafar; defraudar; )
  lura; bedra; svindla; narra
  • lura Verb (lurar, lurade, lurat)
  • bedra Verb (bedrar, bedragade, bedragat)
  • svindla Verb (svindlar, svindlade, svindlat)
  • narra Verb (narrar, narrade, narrat)
 12. colocar (ubicar; tender; jugar; )
  ta ner; ta ned
  • ta ner Verb (tar ner, tog ner, tagit ner)
  • ta ned Verb (tar ned, tog ned, tagit ned)
 13. colocar (destinar; ubicar; aparcar; )
  förlägga; stationera
  • förlägga Verb (förlägger, förlade, förlagt)
  • stationera Verb (stationerar, stationerade, stationerat)
 14. colocar (fijar; sujetar)
  fastknyta; fastbinda; fästa
  • fastknyta Verb (fastknyter, fastknöt, fastknutit)
  • fastbinda Verb (fastbinder, fastband, fastbundit)
  • fästa Verb (fästar, fästade, fästat)
 15. colocar (destronar; joder; engañar; )
  fuska; svindla; lura
  • fuska Verb (fuskar, fuskade, fuskat)
  • svindla Verb (svindlar, svindlade, svindlat)
  • lura Verb (lurar, lurade, lurat)
 16. colocar (cercenar; limitar; vallar; )
  begränsa; inskränka; hålla fängslad
  • begränsa Verb (begränsar, begränsade, begränsat)
  • inskränka Verb (inskränker, inskränkte, inskränkt)
  • hålla fängslad Verb (håller fängslad, höll fängslad, hållit fängslad)
 17. colocar (atar; desatar; amarrar; )
  binda fast
  • binda fast Verb (binder fast, band fast, bundit fast)

Konjugationen für colocar:

presente
 1. coloco
 2. colocas
 3. coloca
 4. colocamos
 5. colocáis
 6. colocan
imperfecto
 1. colocaba
 2. colocabas
 3. colocaba
 4. colocábamos
 5. colocabais
 6. colocaban
indefinido
 1. coloqué
 2. colocaste
 3. colocó
 4. colocamos
 5. colocasteis
 6. colocaron
fut. de ind.
 1. colocaré
 2. colocarás
 3. colocará
 4. colocaremos
 5. colocaréis
 6. colocarán
condic.
 1. colocaría
 2. colocarías
 3. colocaría
 4. colocaríamos
 5. colocaríais
 6. colocarían
pres. de subj.
 1. que coloque
 2. que coloques
 3. que coloque
 4. que coloquemos
 5. que coloquéis
 6. que coloquen
imp. de subj.
 1. que colocara
 2. que colocaras
 3. que colocara
 4. que colocáramos
 5. que colocarais
 6. que colocaran
miscelánea
 1. ¡coloca!
 2. ¡colocad!
 3. ¡no coloques!
 4. ¡no coloquéis!
 5. colocado
 6. colocando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

colocar [el ~] Nomen

 1. el colocar (depositar; dejar)

Übersetzung Matrix für colocar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anordna base; miembros
sätta ner colocar; dejar; depositar
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anlägga colocar; desarrollarse; situar ponerse
anordna arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estructurar; instalar; montar arreglar; comenzar; construir; erigir; establecer; estructurar; formar; fundar; iniciar; levantar; montar; organizar; poner; poner en pie; saldar diferencias
anvisa colocar; destinar; determinar; establecer; fijar; localizar; poner; situar; ubicar encargar
arrangera arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estructurar; instalar; montar arreglar; comenzar; construir; erigir; establecer; estructurar; formar; fundar; iniciar; instrumentar; levantar; montar; organizar; orquestar; poner; poner en pie
avgränsa abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo delimitar; demarcar; empotrar
bedra acotar; alzar; amanecer; amañar; apagar; apear; atrabancar; camelar; cercar; chafallar; chapucear; clarear; colocar; dar un sablazo; defraudar; destronar; embarullar; emporcarse; enredar; estafar; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; mancharse; mentir; pegarle a una persona; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo amañar; cometer fraude; dar el pego; defraudar; despistar; embarullar; embaucar; embrollar; engatusar; engañar; enredar; estafar; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; joder; mentir; sacar; timar; tomar el pelo
begränsa abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cercenar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; encerrar; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; limitar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; recortar; reducir; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo; vallar acorralar; aflojar; aislar; calmar; calmarse; comprimir; contener; encapsular; encauzar; encerrar; englobar; envolver; incluir; limitar; neutralizar; recortar; restringir; templar; terraplenar; tranquilizarse; truncar
bestämma abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destinar; destituir; destronar; determinar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; establecer; estafar; fijar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; localizar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; poner; proyectar; robar con engaño; sablear; situar; socaliñar; timar; tomar el pelo; ubicar acordar; anunciar; caducar; comprobar; concluir; constatar; convenir en; decidir; decidirse a; definir; delimitar; demarcar; describir; detallar; determinar; elaborar; especificar; establecer; estipular; expirar; fijar; identificar; notificar; planificar una ruta ó un proyecto; resolver; terminar; tomar una decisión; vencer
binda fast abrochar; amarrar; anudar; atar; colocar; desatar; desligar agarrotar; amarrar; amordazar; atar; envolver; ligar; sujetar; sujetar al pie
definiera abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo caracterizar; definir; describir; detallar; especificar; precisar
fastbinda colocar; fijar; sujetar cerrar
fastknyta colocar; fijar; sujetar
fuska agarrar; alzar; amanecer; burlarse; colocar; dar el pego; dar salida; depositar; desconectar; destituir; destronar; dársela; engañar; estafar; hacer trampa; hacer trampas; hacer una mala jugada; joder; mentir; pegarle a una persona; pegarse; robar con engaño; socaliñar; timar; tomar el pelo; trapacear atrapañar; chapucear; desperdiciar; echar a perder; engañar; estafar; estropear; frangollar; hacer baratijas para matar el tiempo; hacer cosas de casa por afición; hacer labores; hacer mal; joder; malograr; manipular; mentir; sacar; timar; tomar el pelo
fästa colocar; fijar; sujetar abrochar; acoplar; ajustar; anudar; atar; atar a una cuerda; encochetar; enganchar; fijar; hacer caer en la trampa; implantar; ligar; pegar
fästa vid colocar; fijar; montar encolar; pegar; pegarse
förlägga aparcar; colocar; colocarse; componer; destinar; estacionar; estar echado; instalar; meter; ubicar publicar
ge sig in i calzar; colocar; comenzar; empezar; iniciar; instalar; marcharse; montar; poner en marcha
hålla fängslad acorralar; acotar; apear; cercar; cercenar; cerrar; colocar; depositar; derrocar; deslindar; destituir; destronar; encerrar; estafar; limitar; recortar; reducir; vallar
inlåta sig i calzar; colocar; comenzar; empezar; iniciar; instalar; marcharse; montar; poner en marcha ocupar
inskränka acorralar; acotar; apear; cercar; cercenar; cerrar; colocar; depositar; derrocar; deslindar; destituir; destronar; encerrar; estafar; limitar; recortar; reducir; vallar acorralar; aflojar; aislar; calmar; calmarse; comprimir; contener; encapsular; encauzar; encerrar; englobar; envolver; incluir; limitar; neutralizar; recortar; restringir; templar; terraplenar; tranquilizarse; truncar
installera arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estructurar; instalar; montar crear; establecer; estrenar; formar; inaugurar; instalar; nombrar
lura acotar; agarrar; alzar; amanecer; amañar; apagar; apear; atrabancar; burlarse; camelar; cercar; chafallar; chapucear; clarear; colocar; dar el pego; dar salida; dar un sablazo; defraudar; depositar; desconectar; destituir; destronar; dársela; embarullar; emporcarse; engañar; enredar; estafar; frangollar; hacer mal; hacer trampa; hacer trampas; hacer una mala jugada; joder; mancharse; mentir; pegarle a una persona; pegarse; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo; trapacear anudar; atraer; cometer fraude; dar el pego; defraudar; despistar; embaucar; engatusar; engañar; estafar; frangollar; gastar una broma; hacer mal; hacer una mala jugada; joder; mentir; sacar; seducir; tentar; timar; tomar el pelo
lägga aplicar; colocar; depositar; desarrollarse; encajar; meter; poner; situar resonar
lägga ner colocar; depositar; meter; poner; situar acomodar; arrellanarse; deponer; depositar; depositar sobre; derribar; destinar; estacionar; mover; poner; publicar; situar; tender suavemente; tumbar; tumbar suavemente
markera abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo apuntar; marcar; proveer de una marca de calidad; resaltar; seleccionar
narra acotar; alzar; amanecer; amañar; apagar; apear; atrabancar; camelar; cercar; chafallar; chapucear; clarear; colocar; dar un sablazo; defraudar; destronar; embarullar; emporcarse; enredar; estafar; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; mancharse; mentir; pegarle a una persona; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo anudar; engatusar; engañar; estafar; frangollar; hacer mal; joder; mentir; tentar; tomar el pelo
ordna arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estructurar; instalar; montar archivar; arreglar; arreglarse; clasificar; comenzar; construir; decretar; dictar; dirigir; disponer; erigir; establecer; estructurar; formar; formar filas; fundar; hacer recto; iniciar; juntarse; levantar; mandar; montar; obligar; ordenar; organizar; poner; poner en orden; poner en pie; prescribir; reglamentar; seleccionar; sortear
placera colocar; depositar; desarrollarse; meter; poner; situar aplicar; colonizar; depositar; encajar; engarzar; establecer; fundar; meter; poner; resonar; situar
stationera aparcar; colocar; colocarse; componer; destinar; estacionar; estar echado; instalar; meter; ubicar
ställa aplicar; colocar; depositar; desarrollarse; encajar; meter; poner; situar dejar en el establo; resonar
ställa till med arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estructurar; instalar; montar
svindla acotar; agarrar; alzar; amanecer; amañar; apagar; apear; atrabancar; burlarse; camelar; cercar; chafallar; chapucear; clarear; colocar; dar el pego; dar salida; dar un sablazo; defraudar; depositar; desconectar; destituir; destronar; dársela; embarullar; emporcarse; engañar; enredar; estafar; frangollar; hacer mal; hacer trampa; hacer trampas; hacer una mala jugada; joder; mancharse; mentir; pegarle a una persona; pegarse; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo; trapacear dar el pego; defraudar; despistar; embaucar; engañar; estafar; hacer una mala jugada; marearse; timar
sätta colocar; depositar; desarrollarse; poner; situar resonar
sätta ner colocar; depositar; poner deponer; depositar; depositar sobre; derribar; destinar; estacionar; mover; poner; publicar; situar
ta ned colocar; colocarse; componer; depositar sobre; derribar; destinar; encajar; engarzar; hacer; hacer arreglos musicales; invertir; jugar; mover; pagar; poner; publicar

Synonyms for "colocar":


Wiktionary Übersetzungen für colocar:


Cross Translation:
FromToVia
colocar anlägga anlegen — (transitiv) etwas erschaffen oder erstellen
colocar infatta; infoga einlassen — etwas in eine Konstruktion, Mauer oder Boden einfügen
colocar sätta setzen — jemanden oder etwas in eine sitzende Position bringen
colocar lägga; placera; ställa; sätta place — to put in a specific location
colocar placera; skaffa; anställning; plats; utnämna place — to recruit or match an appropriate person for a job
colocar sätta; ställa; lägga; he; placera put — to place something somewhere
colocar sätta; ställa; placera; lägga set — to put something down
colocar lägga coucher — Coucher quelqu’un
colocar lägga; ställa; sätta mettreplacer une personne, ou un animal, ou une chose dans un lieu déterminé.

Verwandte Übersetzungen für colocar