Most Recent niederländische Words:

samendrukken behalve loper hebben brutaal effect herinnering volgen volgens verwijzing tegelijk vooruitschuiven gegevens gegeven erbij pauze tussenkomen bijdehand naast kunstwerk recent tiental asperge beuk beuken afrondingsverschil afronding keuze splijten doorlooptijd behandeling heftruck sterk sterken beter reserveren beteren waarvan verfijnen inzetten inzet reglement overzien meute hierdoor afgeleide aantal namelijk klein kleiner Kleiner heden mogelijk mogelijkheid weglaten vandaag Vandaag kleinschalig stichten sticht sinds vervolledigen vuilnisbak register compleet contrast samenzweerder broodpudding spline opnemen opzetten opzet analyse solliciteren aanleggen ongeveer vink aantonen nergens stootrand neushoorn commentaar opsomming nabestaande echt verslag huisdier raakvlak omzetbelasting kerkgenootschap webontwikkeling uitsluiten minimaal tenslotte vogel rapport kijken kijk menselijk staren keus keu keu's staar vervroegen verplaatsen stiekem grondig vorderen goederen enkel snijvlak bepaling opdrachtgever aandachtig offerte dossier ondanks ondank doordacht doordenken quote studieboek overbodig dupe vervallen groepering voornemen achterlopen opvolgen sorry achterliggen over overheid norm staaf staafje herhalen Herhalen rechtsbijstand achterstand werkwoord versnellen jurk stoppen verbeteren doorkijken doorkijk lezen naar vooruithelpen luisteren richten helemaal moeder kunststof fijn expres perspex goedgelovig diploma vastleggen stellen stel oneffenheid excellent nagemaakt belangrijk ageren zeker zekeren uiteraard onderpand zijn gladjanus geschikt schikken periode verantwoordelijk verantwoordelijkheid idioot vennootschap kanoën oprichten opgericht vooral verstoren verstorend BTW B.T.W. btw belasting gezin asymmetrisch realiseren huisraad voorafgaand voorafgaan groen inspectie

Most Recent englische Words:

labour a A audience effect repeat Repeat quintuple intellection write writing quarrelsome pallet creditor orchard axe clean its grumpy subordinate subordinated due revolve tough scrub nonetheless go-around regulate regulation deny see make crush made unstaged sink sunk pickaxe value curd discard discarding humble tile tiles female penultimate please pleased commitment lumber feel felt presumption viable register conduct insignificant contrast spline analyse analysis analyses receptionist constitute palette electorate report wipe wiper narrative narrate gesture conclusive capture class sustainability -class bookshelves sensory caterpillar dossier block impart Block rainbow quote requirement requirements underpin underpinned sledge turmoil curtail curtailment determine determined pension abyss append appended wed wedding imperialist diploma question questionable hallmark hall-mark failure ripple rippled tumble appropriate riot chatty proactive induce ermine tentative chevron annex mentation capital reserve reserves liberty liberties prospect prospects premise asphyxiate asphyxiation kind concern aptitude aptitudes skill skills besides beside lax fry jag reside test cerebration creator Creator mould indemnity delay cornflour contagious eligible parent rust grab June inequity cheat file File heap retard retarded hold holder reverence light redemption cathode syringe hall devastate devastating commence commencement convince chopping-board absence apron lead poverty basil fluoresce fornication extension extensions query sweety agenda food subtask yearn stitch French-woman outside spatula certify