Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. mobiel:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für mobiel (Niederländisch) ins Englisch

mobiel:

mobiel Adjektiv

 1. mobiel (beweegbaar; los; verzetbaar; verplaatsbaar; roerend)
  mobile; loose; portable; moveable; transportable

mobiel [de ~] Nomen

 1. de mobiel (mobiele telefoon)
  the cell; the cellphone; the cellular telephone; the mobile phone; the cellular phone
  – a hand-held mobile radiotelephone for use in an area divided into small sections, each with its own short-range transmitter/receiver 1
  the mobile

mobiel

 1. mobiel
  the cellular network; the cellular
  – A radio network that provides coverage for cellular telephone communications. 2

Übersetzung Matrix für mobiel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cell mobiel; mobiele telefoon cel; hermitage; kluizenaarshut
cellphone mobiel; mobiele telefoon
cellular mobiel
cellular network mobiel
cellular phone mobiel; mobiele telefoon mobiele telefoon
cellular telephone mobiel; mobiele telefoon
mobile mobiel; mobiele telefoon
mobile phone mobiel; mobiele telefoon mobiele telefoon
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
loose losmaken
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mobile beweegbaar; los; mobiel; roerend; verplaatsbaar; verzetbaar
moveable beweegbaar; los; mobiel; roerend; verplaatsbaar; verzetbaar
portable beweegbaar; los; mobiel; roerend; verplaatsbaar; verzetbaar
transportable beweegbaar; los; mobiel; roerend; verplaatsbaar; verzetbaar transportabel; transporteerbaar; verplaatsbaar; vervoerbaar
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
loose beweegbaar; los; mobiel; roerend; verplaatsbaar; verzetbaar los; mul; niet vast; ongedisciplineerd; pulverig; ruim; rul; verplaatsbaar; verschuifbaar; wijd

Verwandte Wörter für "mobiel":

 • mobieler, mobielere, mobielst, mobielste, mobiele

Verwandte Definitionen für "mobiel":

 1. inzetbaar op elke plaats3
  • de mobiele eenheid van de politie3
 2. je kunt (het) bewegen3
  • de oude mensen zijn niet meer mobiel3

Wiktionary Übersetzungen für mobiel:

mobiel
adjective
 1. zich gemakkelijk verplaatsend
noun
 1. een hangende constructie van draden en staven die bij wind beweegt
mobiel
adjective
 1. capable of being moved

Cross Translation:
FromToVia
mobiel mobile mobile — Qui se meut ou qui peut être mû, qui n’est pas fixe. (Sens général).