Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. overweging:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für overweging (Niederländisch) ins Englisch

overweging:

overweging [de ~ (v)] Nomen

  1. de overweging (afweging; overdenking)
    the consideration; the deliberation; the reflexion; the ground

Übersetzung Matrix für overweging:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
consideration afweging; overdenking; overweging beraad; beschouwing; bespiegeling; clementie; compassie; consideratie; gevoeligheid mbt het betamelijke; goedertierenheid; inschikkelijkheid; kiesheid; mildheid; observatie; overdenking met commentaar; toegeeflijkheid; toegevendheid; welwillendheid
deliberation afweging; overdenking; overweging beraad
ground afweging; overdenking; overweging aarde; aardkorst; bodem; bodemoppervlak; bouwterrein; gebied; gemalen; grond; kavel; perceel; terrein; vermalen; vloer
reflexion afweging; overdenking; overweging
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ground aarden; funderen; gronden; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; koloniseren; onderbouwen; onderheien; oprichten; settelen; stichten; vestigen

Verwandte Wörter für "overweging":

  • overwegingen

Wiktionary Übersetzungen für overweging:

overweging
noun
  1. something considered as a reason or ground for a decision

Cross Translation:
FromToVia
overweging objection; doubt; reservation; concern; misgiving Bedenkenmeist Plural: aufgrund von Nachdenken entstandener Vorbehalt, Zweifel

Verwandte Übersetzungen für overweging