Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. slechtste:
 2. slecht:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für slechtste (Niederländisch) ins Englisch

slechtste:

slechtste Adjektiv

 1. slechtste
  worst; lowest

Übersetzung Matrix für slechtste:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lowest slechtste allerminste; benedenste; geringste; kleinste; laagst; laagste; minste; onderste
worst slechtste bekaaid; er bekaaid afkomen; pover; schamel; slechtst

Verwandte Wörter für "slechtste":


slecht:

slecht Adjektiv

 1. slecht (gemeen; vals; min)
  bad; mean
 2. slecht (verrot; vergaan; bedorven; rottig; rot)
  depraved; rotten; degenerate; putrefied; perverted; corrupt
 3. slecht (met slechte intentie; gemeen; vals; kwaadwillig)
  malicious; badly; vicious; false; evil-minded; low; with evil intention
 4. slecht (inferieur; minderwaardig; zwak; )
  inferior; poor
 5. slecht (ontaard; gedegenereerd; bedorven)

slecht

 1. slecht (boosaardig)

Übersetzung Matrix für slecht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
degenerate gedegenereerde; ontaarde; perverseling
evil ellende; malheur; moeilijkheden; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; tegenslag; tegenspoed; terugslag
inferior inferieur; mindere; ondergeschikte
low depressie; dieptepunt; diepterecord; emotionele crisis; laagtepunt; laagterecord; lage luchtdruk
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
corrupt achteruitgaan; beschadigen; corrumperen; degenereren; ontaarden; verderven; verworden
degenerate achteruitgaan; degenereren; ontaarden; ontbinden; rotten; verbasteren; verderven; vergaan; verrotten; verteren; vervormen; verworden; wegrotten
low loeien
mean bedoelen; beduiden; beogen; betekenen; ergens iets mee willen zeggen; inhouden; neerkomen op; ten doel hebben
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
corrupt bedorven; gedegenereerd; ontaard; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot corrupt; liederlijk; omkoopbaar; onzedelijk; verdorven; verregaand zedenloos
degenerate bedorven; gedegenereerd; ontaard; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot liederlijk; onzedelijk; verdorven; verregaand zedenloos
depraved bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot goddeloos; heilloos; liederlijk; onzedelijk; verderfelijk; verdorven; verregaand zedenloos
evil-minded gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals kwaadgezind
inferior arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak bijkomstig; incapabel; incompetent; inferieur; klein; onbekwaam; ondergeschikt; onderhorig; ondermaats; onderworpen; ongeschikt; van geringe afmeting
malicious gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; geniepig; giftig; gluiperig; hatelijk; in het geniep; kwaadaardig; kwalijk; listig; malicieus; slinks; snood; stekelig; stiekem; venijnig; verraderlijk; vijandig
mean gemeen; min; slecht; vals achterbaks; banaal; bedriegelijk; doortrapt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; ploertig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; verachtelijk; vuig
perverted bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot liederlijk; onzedelijk; pervers; verdorven; verregaand zedenloos
poor arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak arm; armelijk; armetierig; armoedig; armzalig; bar; behoeftig; berooid; deerniswekkend; dor; ellendig; erbarmelijk; erg; flodderig; gebrekkig; haveloos; karig; klungelig; kommerlijk; krukkig; mager; matig; middelmatig; min; minvermogend; misdeeld; niet al te best; noodlijdend; onbeduidend; onbeholpen; onbemiddeld; ondeugdelijk; ongegoed; onhandig; onvermogend; pover; rampzalig; schamel; schraal; schutterig; sjofel; sjofeltjes; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; verlopen; zwak; zwakjes
rotten bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot akelig; banaal; belabberd; beroerd; ellendig; grof; kliederig; knoeierig; laag-bij-de-grond; lamlendig; lomp; morsig; naar; plat; platvloers; schunnig; triviaal; voos; vuil; vunzig
vicious gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; boos; boosaardig; doortrapt; gebelgd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; gluiperig; in het geniep; kwaad; kwaadaardig; leep; listig; malicieus; nijdig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; venijnig; verbolgen; verraderlijk; vertoornd; vicieus
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
badly gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals
wickedly bedorven; gedegenereerd; ontaard; slecht
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
evil boosaardig; slecht
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bad gemeen; min; slecht; vals achterbaks; ernaast; fout; foutief; geniepig; gluiperig; in het geniep; mis; onjuist; onwaar; slap; slapjes; snood; stiekem; ten onrechte; verkeerd
false gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; bedriegelijk; doortrapt; ernaast; fout; foutief; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; laag; leep; leugenachtig; listig; mis; nagemaakt; niet echt; onecht; onjuist; onwaar; onwaarachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; uitgekookt; vals; verachtelijk; verkeerd
low gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; laag; laaghangend; laagstaand; leep; listig; niet hoog; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
putrefied bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot goor; onverkwikkelijk; rans; ranzig; smerig; stuitend; vies; walgelijk; weerzinwekkend
with evil intention gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals

Verwandte Wörter für "slecht":


Antonyme für "slecht":


Verwandte Definitionen für "slecht":

 1. met een verkeerd effect1
  • gebakjes zijn slecht voor de lijn1
 2. moeilijk of bezwaarlijk1
  • ik kan hem slecht laten lopen1
 3. wat minder goed is dan gemiddeld1
  • hij heeft een slechte computer die bijna niets kan1

Wiktionary Übersetzungen für slecht:

slecht
adjective
 1. niet goed
  • slechtbad
adverb
 1. niet goed
slecht
adjective
 1. morally corrupt
 2. intending to harm
 3. evil, wicked
 4. not good
 5. slightly unwell
 6. colloquial: of low quality
 7. something that is evil
 8. immoral
 9. improper

Cross Translation:
FromToVia
slecht bad; miserable; nasty; poor; evil; wrong mauvaisdéfavorable ; qui cause une impression défavorable.