Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. veel:
 2. velen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für veel (Niederländisch) ins Englisch

veel:

veel Adjektiv

 1. veel
 2. veel (menig; menigeen)
  – grote hoeveelheid, groot aantal 1
  many
  – a quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or `that'; amounting to a large but indefinite number 2
  • many Adjektiv
   • many temptations2
   • the temptations are many2
   • a good many2
   • a great many2
   • many directions2
   • take as many apples as you like2
   • too many clouds to see2
   • never saw so many people2

veel adv

 1. veel (heel veel)
  much; lots; very much; a lot; a good deal; a great deal
  – to a very great degree or extent 2

Übersetzung Matrix für veel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lots boel; heleboel; hoop
- boel; hoop; massa; stoot
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
many menig; menigeen; veel menig
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a good deal heel veel; veel
a great deal heel veel; veel
a lot heel veel; veel
frequently veel dikwijls; frequent; geregeld; meermaals; menigmaal; met vast ritme; op vaste tijden; regelmatig; regulier; vaak; veelvuldig
lots heel veel; veel
much heel veel; veel
often veel dikwijls; doorgaans; frequent; geregeld; meermaals; meestal; menigmaal; met vast ritme; regelmatig; vaak; veelal; veelvuldig
very much heel veel; veel heel erg veel; zeer veel
- dikwijls; vaak
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
many a time veel
much verreweg

Verwandte Wörter für "veel":


Synonyms for "veel":


Antonyme für "veel":


Verwandte Definitionen für "veel":

 1. grote hoeveelheid, groot aantal1
  • zij hebben veel kinderen1
 2. op veel momenten, veel keren1
  • zij kijken veel televisie1

Wiktionary Übersetzungen für veel:

veel
verb
 1. groot in hoeveelheid
 2. groot in aantal
veel
adverb
 1. to a great extent
 2. often
 3. very much
determiner
 1. a large amount of
 2. an indefinite large number of
interjection
 1. (Hebrew/Yiddish) congratulations or good wishes, especially at weddings
noun
 1. many things
 2. a large amount

Cross Translation:
FromToVia
veel much; many viel — eine unbestimmte, große Menge von etwas; reichlich
veel numerous; many; large; multiple nombreux — Qui être en grand nombre ; qui former d’un grand nombre d’éléments.

veel form of velen:

velen Verb (veel, veelt, veelde, veelden, geveeld)

 1. velen (verdragen; dulden)
  to stand; to bear; to endure
  • stand Verb (stands, stood, standing)
  • bear Verb (bears, bearing)
  • endure Verb (endures, endured, enduring)

Konjugationen für velen:

o.t.t.
 1. veel
 2. veelt
 3. veelt
 4. velen
 5. velen
 6. velen
o.v.t.
 1. veelde
 2. veelde
 3. veelde
 4. veelden
 5. veelden
 6. veelden
v.t.t.
 1. heb geveeld
 2. hebt geveeld
 3. heeft geveeld
 4. hebben geveeld
 5. hebben geveeld
 6. hebben geveeld
v.v.t.
 1. had geveeld
 2. had geveeld
 3. had geveeld
 4. hadden geveeld
 5. hadden geveeld
 6. hadden geveeld
o.t.t.t.
 1. zal velen
 2. zult velen
 3. zal velen
 4. zullen velen
 5. zullen velen
 6. zullen velen
o.v.t.t.
 1. zou velen
 2. zou velen
 3. zou velen
 4. zouden velen
 5. zouden velen
 6. zouden velen
diversen
 1. veel!
 2. veelt!
 3. geveeld
 4. velend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für velen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bear beer
stand bewering; denkbeeld; driepoot; getuigenbank; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kraam; kraampje; lezing; mat; matje; mening; onderlegger; onderstel; onderzetter; oordeel; opinie; opvatting; placemat; poot; positie; sokkel; staander; stalletje; stand; stand op jaarbeurs; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; tafelmatje; thema; visie; voet; voetstuk; zienswijze; zuilvoet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bear dulden; velen; verdragen doorleven; doorstaan; dragen; dulden; gebukt gaan onder; harden; iets verduren; incasseren; opvangen; torsen; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verstouwen; verstuwen; verteren; volhouden
endure dulden; velen; verdragen doorleven; doormaken; doorstaan; dragen; dulden; duren; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volhouden
stand dulden; velen; verdragen doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; staan; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; verteren; volhouden

Verwandte Wörter für "velen":


Wiktionary Übersetzungen für velen:

velen
en-pron
 1. an indefinite large number of people or things

Cross Translation:
FromToVia
velen endure; abide; bear; put up with; suffer; sustain; ail endurersouffrir, supporter avec fermeté, constance.
velen receive; accredit; abide; put up with; sustain souffrirsentir de la douleur.
velen endure; put up with; tolerate; abide; brook; condone; stand; stomach tolérersupporter.

Verwandte Übersetzungen für veel