Niederländisch

Detailübersetzungen für regeling (Niederländisch) ins Spanisch

regeling:

regeling [de ~ (v)] Nomen

 1. de regeling (arrangement)
  el arreglo; el acuerdo; el compromiso
 2. de regeling (voorschrift; wet; regel; reglement; orde)
  la regulación; la regla; la norma; la instrucción
 3. de regeling (akkoord; afspraak; overeenkomst; schikking)
  el tratado; el acuerdo; el compromiso; el arreglo; el convenio; el contrato; el permiso; el acorde; la disposición; el pacto; la ratificación
 4. de regeling (vereffening; akkoord; schikking; vergelijk)
  el arreglo; el convenio
 5. de regeling (schaderegeling; vereffening)
  la indemnización

Übersetzung Matrix für regeling:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acorde afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking greep; handel; handgreep; handvat; hendel
acuerdo afspraak; akkoord; arrangement; overeenkomst; regeling; schikking accoord; accorderen; afkondiging; afspreken; akkoord; articulatie; band; beslechting; binding; bond; bondgenootschap; compromis; contract; decreet; evenbeeld; federatie; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; instemming; liga; overeenkomst; overeenstemming; pact; toestemming; uitspraak; uitvaardiging; unie; verbond; verdrag; vergelijk; vonnisvelling; winkel; winkelzaak; zaak
arreglo afspraak; akkoord; arrangement; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk aanpassing; afrekenen; afrekening; bijstelling; compenseren; goedmaken; herbouwing; herstel; herstelling; herstelwerk; regelgeving; regularisatie; reparatie; restauratie; restitueren; vereffening; vergoeden; verrekening
compromiso afspraak; akkoord; arrangement; overeenkomst; regeling; schikking afgesproken ontmoeting; afspraak; compromis; coöperatie; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; relatie; samenwerkingsverband; verbintenis; vergelijk; verhouding; verkering; verplichting
contrato afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking aanvraag; contract; evenbeeld; handvest; overeenkomst; statuut; taak
convenio afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking; vereffening; vergelijk accoord; accorderen; afspreken; contract; evenbeeld; goedkeuring; handvest; overeenkomst; statuut; toestemming; vrijbrief
disposición afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking afgifte; afrekenen; afrekening; bezorging; geleverde; gemoedsgesteldheid; gereedheid; gezindheid; hiërarchie; indeling; instelling; leverantie; levering; opzet; overtuiging; paraatheid; plan; psychische toestand; rang; rangorde; stemming; tendentie; vaststaande mening; vereffening; verrekening; volgorde; voornemen
indemnización regeling; schaderegeling; vereffening boetedoening; boetstraf; compensatie; indemniteit; smartengeld; tegemoetkoming; tevredenstelling; vergoeding; vergoedingen
instrucción orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet aanwijzing; bekwaming; bevelschrift; briefing; consigne; dresseren; dressuur; dwangbevel; gerechtelijk onderzoek; handleiding; instructie; kundig maken; legerorder; lering; les; onderricht; onderrichting; onderwijs; opdracht; opleiding; order; scholing; schoolopleiding; taak; training; uitleg; voorschrift; vorming
norma orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet commandovlag; laag; maatstaf; niveau; norm; peil; plan; stand; toetssteen
pacto afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; alliantie; band; binding; bond; bondgenootschap; contract; evenbeeld; federatie; handvest; liga; overeenkomst; pact; statuut; unie; verbond; verdrag; vrijbrief
permiso afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; autorisatie; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; goedvinden; instemming; licentie; machtiging; permissie; snipperdag; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; volmacht; vrijbrief
ratificación afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking accoord; akkoord; bekrachtiging; bevestiging; goedkeuring; instemming; ratificatie; ratificering; toestemming; welbevinden
regla orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet filter; liniaal; menstruatie; ongesteldheid; regel; regelgeving; regularisatie
regulación orde; regel; regeling; reglement; voorschrift; wet afstelling; afstemmen; afstemming; gelijkschakeling; gelijkstelling; instelling op; opbouw; ordening; organisatie; regelgeving; regularisatie; samenstelling; structuur; synchronisatie; systeem
tratado afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; contract; coöperatie; evenbeeld; federatie; liga; overeenkomst; pact; samenwerkingsverband; traktaat; traktaatje; unie; verbond; verdrag
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acorde gelijkgestemd; gelijkgezind
tratado behandeld

Verwandte Wörter für "regeling":

 • regelingen

Verwandte Definitionen für "regeling":

 1. maatregel om te zorgen dat het goed gaat1
  • deze regeling geldt tot 15 januari1

Wiktionary Übersetzungen für regeling:

regeling
noun
 1. een combinatie van afspraken voor een bepaalde groep

Cross Translation:
FromToVia
regeling arreglo; acuerdo arrangement — agreement
regeling reglamento regulation — law or administrative rule

Verwandte Übersetzungen für regeling