Niederländisch

Detailübersetzungen für vergoeding (Niederländisch) ins Spanisch

vergoeding:

vergoeding [de ~ (v)] Nomen

 1. de vergoeding (beloning; loon)
  la remuneración; la recompensa; el gajes; el honorario; el sueldo; el premio; el salario; el pago; la paga; la soldada
 2. de vergoeding (kostenvergoeding)
 3. de vergoeding (schadevergoeding; indemnisatie; schadeloosstelling; )
  la compensación; el rescate; el restablecimiento; la recuperación; la corrección
 4. de vergoeding
  la recompensa
 5. de vergoeding
  la indemnización
 6. de vergoeding
  la prestación

Übersetzung Matrix für vergoeding:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compensación herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding arbeidsloon; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; honorarium; indemniteit; loon; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; tevredenstelling; toelage; traktement; verdienste; vergoeden; wedde; wederdienst
corrección herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding correctie; herbouwing; herstel; herstelling; rectificatie; reparatie; restauratie; verbetering
gajes beloning; loon; vergoeding arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde
honorario beloning; loon; vergoeding arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; wedde
indemnización vergoeding boetedoening; boetstraf; compensatie; indemniteit; regeling; schaderegeling; smartengeld; tegemoetkoming; tevredenstelling; vereffening; vergoedingen
paga beloning; loon; vergoeding inkomsten; ontvangsten; salariëring; verdiensten
pago beloning; loon; vergoeding betalen; betaling; bezoldiging; dokken; gage; inkomen; inlossing; kwijting; loon; salaris; salariëring; sociale bijstand; uitkering; voldoen; werkeloosheidsuitkering
premio beloning; loon; vergoeding bekroning; beloning; bonus; extra beloning; extraatje; hoofdprijs; jackpot; premie; tantième; toeslag; verzekeringspremie; vindersloon; winstaandeel; winstdeel; winstdeling; winstuitkering
prestación vergoeding bijstand; grote daad; hulp; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; prestatie; steun; verrichting; werkeloosheidsuitkering
recompensa beloning; loon; vergoeding beloning; extra beloning; premie; vindersloon
recuperación herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding beter worden; beterschap; genezing; gezond worden; heling; herbouwing; herexamen; herstel; herstelling; reparatie; restauratie
reembolso de gastos kostenvergoeding; vergoeding
remuneración beloning; loon; vergoeding salarisregeling; vergoedingen
rescate herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding afkoop; afkoopsom; afkopen; indemniteit; inlossing; loskoping; losprijs; terugkoop
restablecimiento herstelbetaling; indemnisatie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; uitbetalingen bij schade; vergoeding beterschap; herbouwing; restauratie
salario beloning; loon; vergoeding arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; fabricagekosten; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; loon; maakloon; ontvangsten; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; verdiensten; wedde
soldada beloning; loon; vergoeding soldatenloon
sueldo beloning; loon; vergoeding arbeidsinkomen; arbeidsloon; baat; bezoldiging; gage; gewin; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; inkomsten; loon; ontvangsten; profijt; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; verdiensten; wedde; winst
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
honorario honorair; onbezoldigd; titulair

Verwandte Wörter für "vergoeding":


Wiktionary Übersetzungen für vergoeding:


Cross Translation:
FromToVia
vergoeding remuneración Vergütung — Geldsumme, mit der etwas vergütet wird; zum Beispiel Geld als Gegenleistung für eine Arbeit, Ware, Entschädigung oder ein Nutzungsrecht