Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. aankondiging:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für aankondiging (Niederländisch) ins Französisch

aankondiging:

aankondiging [de ~ (v)] Nomen

 1. de aankondiging (bericht; melding)
  le message; l'annonce; la communication; la mention; l'avis; le faire-part; la nouvelle
 2. de aankondiging (advertentie; adverteren; annonceren; annonce; annoncering)
  l'annonce publicitaire; l'annonce
 3. de aankondiging (proclamatie; bekendmaking; melding; )
  l'annonce; la promulgation; la proclamation; la publication; la notification; la parution publique; le décret; le faire-part
 4. de aankondiging
  la publication
 5. de aankondiging

Übersetzung Matrix für aankondiging:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annonce aankondiging; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaking; bericht; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aangifte; aankondigen; aanzeggen; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; commercial; declaratie; gewag; informeren; journaal; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melden; melding; nieuws; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; reclame; reclameadvertentie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verklaring; vermelding; verwittiging
annonce publicitaire aankondiging; advertentie; adverteren; annonce; annonceren; annoncering
avis aankondiging; bericht; melding aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
communication aankondiging; bericht; melding aangifte; aankondigen; aansluiting; aanzeggen; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; informatie; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; oproeping; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
décret aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; raadsbesluit; regeringsbesluit; schikking; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; voorziening
faire-part aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aangifte; aankondigen; aanzeggen; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; opheldering; oproeping; rouwkaart; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verwittiging
mention aankondiging; bericht; melding aankondigen; aantekening; bekendmaken; bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melden; melding; notitie; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
message aankondiging; bericht; melding bekendmaking; bericht; berichtitem; boodschap; document; e-mailbericht; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
notification aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aankondigen; aanschrijving; aanzegging; bekendmaken; convocatie; deurwaardersexploot; kennisgeving; melden; melding; nominatie; oproeping; sommatie; voordracht
nouvelle aankondiging; bericht; melding bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; journaal; mare; mededeling; melding; nieuws; nieuwsbericht; novelle; officieus bericht; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
parution publique aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging openbaarmaking; openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; bepalen; beschikken; decreet; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitvaardiging; verordenen; voorschrijven
promulgation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; artikel; bekendmaking; bericht; boodschap; brokje; eindje; fragmentje; gewag; klein stukje; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; partje; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; relaas; snippertje; stuk; stukje; tijding; uitgave; uitgeven; uitgifte; uitlegging; uitspraak; uitspreiding; verbreiding; vermelding; verwittiging
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
annonce aankondiging advertentie

Verwandte Wörter für "aankondiging":


Wiktionary Übersetzungen für aankondiging:

aankondiging
noun
 1. bekendmaking

Cross Translation:
FromToVia
aankondiging annonce announcement — announcement