Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. verdraagzaamheid:
  2. verdraagzaam:
  3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für verdraagzaamheid (Niederländisch) ins Französisch

verdraagzaamheid:

verdraagzaamheid [de ~ (v)] Nomen

  1. de verdraagzaamheid (tolerantie)
    la tolérance

Übersetzung Matrix für verdraagzaamheid:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
tolérance tolerantie; verdraagzaamheid clementie; compassie; consideratie; goedertierenheid; inschikkelijkheid; meegaandheid; mildheid; toegeeflijkheid; toegevendheid; volgzaamheid; welwillendheid

Verwandte Wörter für "verdraagzaamheid":


Wiktionary Übersetzungen für verdraagzaamheid:

verdraagzaamheid
noun
  1. de bereidheid van anderen om veel te verdragen

Cross Translation:
FromToVia
verdraagzaamheid tolérance tolerance — ability to tolerate

verdraagzaamheid form of verdraagzaam:

verdraagzaam Adjektiv

  1. verdraagzaam

Übersetzung Matrix für verdraagzaam:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avec tolérance verdraagzaam tolerant
compréhensif verdraagzaam vol begrip
indulgent verdraagzaam aanspreekbaar; barmhartig; benaderbaar; clement; gedwee; genaakbaar; genaderijk; genadig; gewillig; inschikkelijk; lankmoedig; medelevend; meegaand; meelevend; meevoelend; op een aardige manier; ruimhartig; soepel; toegankelijk; toegeeflijk; toegevend; toeschietelijk; tolerant; vergevend; vergevingsgezind; verzoenend; vriendelijk
tolérant verdraagzaam ruimdenkend; tolerant

Verwandte Wörter für "verdraagzaam":


Wiktionary Übersetzungen für verdraagzaam:

verdraagzaam
Cross Translation:
FromToVia
verdraagzaam tolérant tolerant — tending to permit, allow, understand, or accept something