Schwedisch

Detailübersetzungen für vinna (Schwedisch) ins Deutsch

vinna:

vinna Verb (vinner, vann, vunnit)

 1. vinna (uppnå; erhålla; förvärva)
  gewinnen; siegen
  • gewinnen Verb (gewinne, gewinnst, gewinnt, gewann, gewannt, gewonnen)
  • siegen Verb (siege, siegst, siegt, siegte, siegtet, gesiegt)
 2. vinna (komma ifatt med)
  einholen; überholen
  • einholen Verb (hole ein, holst ein, holt ein, holte ein, holtet ein, eingeholt)
  • überholen Verb (überhole, überholst, überholt, überholte, überholtet, überholt)
 3. vinna (förtjäna)
  bekommen; erreichen; erhalten; gewinnen; erzielen; überwinden; schlagen; triumphieren; siegen; holen; erkämpfen; davontragen
  • bekommen Verb (bekomme, bekommst, bekommt, bekam, bekamt, bekommen)
  • erreichen Verb (erreiche, erreichst, erreicht, erreichte, erreichtet, erreicht)
  • erhalten Verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • gewinnen Verb (gewinne, gewinnst, gewinnt, gewann, gewannt, gewonnen)
  • erzielen Verb (erziele, erzielst, erzielt, erzielte, erzieltet, erzielt)
  • überwinden Verb (überwinde, überwindest, überwindet, überwandet, überwunden)
  • schlagen Verb (schlage, schlägst, schlägt, schlug, schlugt, geschlagen)
  • triumphieren Verb (triumphiere, triumphierst, triumphiert, triumphierte, triumphiertet, triumphiert)
  • siegen Verb (siege, siegst, siegt, siegte, siegtet, gesiegt)
  • holen Verb (hole, holst, holt, holte, holtet, geholt)
  • erkämpfen Verb (erkämpfe, erkämpfst, erkämpft, erkämpfte, erkämpftet, erkämpft)
  • davontragen Verb (trage davon, trägst davon, trägt davon, trug davon, trugt davon, davongetragen)
 4. vinna (erhålla; draga; hämma; inhösta)
  leihen; entlehnen; ziehen; entnehmen; holen; andrehen; erreichen; treiben; heranziehen; borgen; hervorziehen; ausschöpfen; herausnehmen; aushecken; ausfädeln; schaffen; abheben; schöpfen; ausnehmen; ausholen; auspumpen
  • leihen Verb (leihe, leist, leiht, lieht, geliehen)
  • entlehnen Verb (entlehne, entlehnst, entlehnt, entlehnte, entlehntet, entlehnt)
  • ziehen Verb (ziehe, ziehst, zieht, zog, zogt, gezogen)
  • entnehmen Verb (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • holen Verb (hole, holst, holt, holte, holtet, geholt)
  • andrehen Verb (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • erreichen Verb (erreiche, erreichst, erreicht, erreichte, erreichtet, erreicht)
  • treiben Verb (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • heranziehen Verb (ziehe heran, ziehst heran, zieht heran, zog heran, zogt heran, herangezogen)
  • borgen Verb (borge, borgst, borgt, borgte, borgtet, geborgt)
  • hervorziehen Verb (ziehe hervor, ziehst hervor, zieht hervor, zog hervor, zogt hervor, hervorgezogen)
  • ausschöpfen Verb (schöpfe aus, schöpfst aus, schöpft aus, schöpfte aus, schöpftet aus, ausgeschöpft)
  • herausnehmen Verb (nehme heraus, nimmst heraus, nimmt heraus, nahm heraus, nahmt heraus, herausgenommen)
  • aushecken Verb (hecke aus, heckst aus, heckt aus, heckte aus, hecktet aus, ausgeheckt)
  • ausfädeln Verb (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • schaffen Verb (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • abheben Verb (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • schöpfen Verb (schöpfe, schöpfst, schöpft, schöpfte, schöpftet, geschöpft)
  • ausnehmen Verb (nehme aus, nimmst aus, nimmt aus, nahm aus, nahmt aus, ausgenommen)
  • ausholen Verb (hole aus, holst aus, holt aus, holte aus, holtet aus, ausgeholt)
  • auspumpen Verb (pumpe aus, pumpst aus, pumpt aus, pumpte aus, pumptet aus, ausgepumpt)

Konjugationen für vinna:

presens
 1. vinner
 2. vinner
 3. vinner
 4. vinner
 5. vinner
 6. vinner
imperfekt
 1. vann
 2. vann
 3. vann
 4. vann
 5. vann
 6. vann
framtid 1
 1. kommer att vinna
 2. kommer att vinna
 3. kommer att vinna
 4. kommer att vinna
 5. kommer att vinna
 6. kommer att vinna
framtid 2
 1. skall vinna
 2. skall vinna
 3. skall vinna
 4. skall vinna
 5. skall vinna
 6. skall vinna
conditional
 1. skulle vinna
 2. skulle vinna
 3. skulle vinna
 4. skulle vinna
 5. skulle vinna
 6. skulle vinna
perfekt particip
 1. har vunnit
 2. har vunnit
 3. har vunnit
 4. har vunnit
 5. har vunnit
 6. har vunnit
imperfekt particip
 1. hade vunnit
 2. hade vunnit
 3. hade vunnit
 4. hade vunnit
 5. hade vunnit
 6. hade vunnit
blandad
 1. vinn!
 2. vinn!
 3. vinnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für vinna:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abheben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån; stiga; stiga upp; uppstiga
andrehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra till; försluta; knäppa upp; låsa; lösa upp; skruva fast; skruva ner; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga till; sätta fast
ausfädeln draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avbryta; bli nött; knäppa upp; lösa upp; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa på; sno upp; spela ett spratt; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; ta av
aushecken draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av
ausholen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna knäppa upp; lösa upp; plocka bort; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta ut
ausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bota; fisk; fuska; klocka ur; lura; plocka bort; plundra; rensa; rensa ut; svindla; ta ur; ta ut; tömma; tömma på allt; utnyttja
auspumpen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna nöta ut; pumpa ur; slita ut; trötta; tömma
ausschöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna klara sig ur; rädda sig
bekommen förtjäna; vinna angripa; erhålla; fatta; ; gripa; hämta sig; komma på fötter igen; lyckats få; mottaga; ta; ta fasta på; tillfriskna
borgen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
davontragen förtjäna; vinna bära bort; fatta; finna; ; föra bort; ; skaffa sig; stiga upp; ta bort
einholen komma ifatt med; vinna andas in; bekomma; dra in; församla; hinna ikapp; hopsamla; inandas; inbringa; inhalera; insamla; komma förbi; plocka ihop; samla; titta in
entlehnen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
entnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avfatta; beröva; deducera; dra upp; duka av; frånta; få ihop; förebrå; härleda; klandra; plocka; råna; samla; samla in; ta av; utarbeta; vanära
erhalten förtjäna; vinna bevara; erhålla; förbli densamme; förtjäna; förvärva; gälla; hålla stånd; hålla vid; lyckats få; mottaga; nyskapa; skydda; stå fast; stå kvar; tjäna; underhålla; uppbära; upprätthålla; vakta; vara likadan
erkämpfen förtjäna; vinna
erreichen draga; erhålla; förtjäna; hämma; inhösta; vinna frambringa; förrätta; göra; ; sluta vid; utföra; uträtta; verkställa
erzielen förtjäna; vinna inbringa;
gewinnen erhålla; förtjäna; förvärva; uppnå; vinna angripa; avkasta; fatta; gripa; hämta in; inbringa; lägga fram; ta fasta på; vinna seger
heranziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra; föda upp; hänvända sig till; konsultera; odla; släpa; vända sig till
herausnehmen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna dra ut; lyfta ut; plocka bort; rensa ut; ta ur; ta ut; tömma
hervorziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
holen draga; erhålla; förtjäna; hämma; inhösta; vinna dela ut; distribuera; ; hämta något; hämta upp; plocka upp något; samla; ta
leihen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
schaffen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna bygga ut; dela ut; designa; distribuera; exploatera; fixa; frambringa; framkalla; fungera; föranleda; förrätta; förse; förverkliga; gräva upp; göra; införskaffa; klara; klara av; konstruera; leva upp till förväntningarna; medföra; orka; orka med; orsaka; realisera; skapa; tillhandahålla; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
schlagen förtjäna; vinna bekämpa; beröra; bestrida; bulta; dela; dunka; gruffas; gräla; hammra; hammra spikar; hamra; hjula; klyva; kämpa med; nagla; påla; råka; slå; slå hårt; slåss; slåss mot; smälla; spela på stränger; träffa
schöpfen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna designa; konstruera; skapa; skeda; uppfinna
siegen erhålla; förtjäna; förvärva; uppnå; vinna segra; triumfera; vinna seger
treiben draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna begå; frambringa; fungera; föda upp; förrätta; föröva; göra; göra sig skyldig till; ha sex; knäppa upp; lösa upp; odla; praktisera; resa sig; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; stiga upp; stå upp; uppstiga; utföra; uträtta; verkställa; älska med
triumphieren förtjäna; vinna segra; triumfera; vinna seger
ziehen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna andas in; bogsera; dra; draga; frambringa; föda upp; hala; häva; lyfta; odla; plocka upp något; rycka; slänga; släpa; sniffa in; snorta; ställa ut; uppfostra; uppföda; vara dragig
überholen komma ifatt med; vinna förebrygga; gå förbi; gå igenom; möta med invändningar; passera; se över; undersöka noggrant
überwinden förtjäna; vinna

Synonyms for "vinna":


Wiktionary Übersetzungen für vinna:

vinna
 1. (intransitiv) eine Zunahme von etwas (anstreben) erreichen
 2. (intransitiv) sich zu seinen Gunsten verändern
 3. (intransitiv) durch eigenen Aufwand, Einsatz, eigene Bemühung (und günstige Umstand) etwas erstrebenswert beziehungsweise wünschenswert erlangen
 4. (intransitiv) diesen unter [3] beschriebenen, finanziellen oder materiellen Gewinn einbringen, erbringen
 5. (transitiv) Geld oder einen Sachwert bei einem Handel, einem Spiel oder Ähnlichem als Preis erhalten
 6. (intransitiv)in einem Kampf, Wettstreit oder Ähnlichem als Sieger beziehungsweise Siegerin hervorgehen
 7. (transitiv) einen Wettkampf, einen Wettstreit, ein Streitgespräch oder Ähnliches zu seinem Vorteil und Nutzen entscheiden
verb
 1. gewinnen (Kunden anwerben)

Cross Translation:
FromToVia
vinna gewinnen win — transitive: achieve victory in
vinna gewinnen; erobern win — obtain (someone) by wooing
vinna siegen; gewinnen win — intransitive: achieve by winning

Verwandte Übersetzungen für vinna