Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. tillsats:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für tillsats (Schwedisch) ins Englisch

tillsats:

tillsats [-en] Nomen

  1. tillsats (tillfogning; tillägg)
    the extension; the addition to
  2. tillsats
    the accretion; the increase; the rise; the growth; the addition

Übersetzung Matrix für tillsats:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accretion tillsats tillgivenhet; tycke
addition tillsats addition; mera; summa; tillskott; tilläg; tillägande; tillägg; tilläggning; tilläggssumma; tillägning; utbyggnad; ökning
addition to tillfogning; tillsats; tillägg
extension tillfogning; tillsats; tillägg addition; annex; expansion; filnamnstillägg; förlängning; förlängningsbart bord; omfång; tillskott; tilläg; tillägande; tillägg; tillägning; tillökning; utbyggnad; utdragsbord; utsträckande; utvidgning; ökning
growth tillsats expansion; fullvuxet tillstånd; förfining; kultivering; mognad; odling; tilltagande; tillväxt; tumör; utveckling; växt; ökning
increase tillsats bestigning; expansion; framsteg; förstoring; förtsättning; lagerökning; multiplikation; tilltagande; uppfärt; uppgång; utvidgning; utökning; ökning
rise tillsats bestigning; förtsättning; höjd; kulle; tilltagande; uppfärt; uppgång; ökning
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
increase bli högre; föröka sig; stiga; stiga upp; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; utveckla; växa; öka; ökas
rise avancera; befordras; bli befordrad; bli högre; bubbla upp; gå upp; höjas; komma upp; odla; resa sig; stiga; stiga upp; stiga över; stå upp; tillta; uppstiga; utvecklas; växa; växa upp; öka
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
addition påbyggnad; påspädning; tillbyggnad
extension extension; tillbyggnad; utbredning
growth uppväxt
increase föröka; förökning; påslag; påspädning; påökning; stegra; stegring; tilltaga; utöka
rise hausse; påslag; stegring; uppförsbacke

Wiktionary Übersetzungen für tillsats:

tillsats
noun
  1. substance altering another substance

Cross Translation:
FromToVia
tillsats addition addition — Action d'ajouter.