Übersicht
Schwedisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. tolerans:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für tolerans (Schwedisch) ins Französisch

tolerans:

tolerans [-en] Nomen

  1. tolerans (tålamod; storsinthet)
    la bonté; la bienveillance; la bonhomie
  2. tolerans (fördragsamhet)
    la tolérance

Übersetzung Matrix für tolerans:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bienveillance storsinthet; tolerans; tålamod anspråkslöshet; artighet; beredd; beredskap; beskedlighet; bevägenhet; bort skämmighet; foglighet; frivillighet; följsamhet; gästfrihet; gästvänlighet; hjärtvänlig; hörsamhet; mildhet; tjänstvillighet; undergivenhet; varor; villighet; välvilja; vänlighet; ynnest; älskvärdhet; överseende
bonhomie storsinthet; tolerans; tålamod hjärtvänlig; vänlighet; älskvärdhet
bonté storsinthet; tolerans; tålamod artighet; gästfrihet; gästvänlighet; hjärtvänlig; mildhet; varor; vänlighet; älskvärdhet; överseende
tolérance fördragsamhet; tolerans bort skämmighet; eftergivenhet; mildhet; undfallenhet; överseende

Synonyms for "tolerans":

  • accepterande; verseende

Wiktionary Übersetzungen für tolerans:


Cross Translation:
FromToVia
tolerans tolérance verdraagzaamheid — de bereidheid van anderen om veel te verdragen
tolerans tolérance Toleranznur Singular gebräuchlich: Eigenschaft, etwas dulden, ertragen oder zulassen zu können