Schwedisch

Detailübersetzungen für befalla (Schwedisch) ins Niederländisch

befalla:

befalla Verb (befaller, befallde, befallt)

 1. befalla (föra kommando över; kommandera; föra befälet över)
  leiden; aanvoeren; commanderen; bevel voeren over; leidinggeven
  • leiden Verb (leid, leidt, leidde, leidden, geleid)
  • aanvoeren Verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • commanderen Verb (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • leidinggeven Verb (geef leiding, geeft leiding, gaf leiding, gaven leiding, leiding gegeven)
 2. befalla (beordra; kommendera)
  bevelen; gelasten; opdragen; commanderen; verordenen; decreteren; gebieden
  • bevelen Verb (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • gelasten Verb (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • opdragen Verb (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • commanderen Verb (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • verordenen Verb (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • decreteren Verb (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • gebieden Verb (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)

Konjugationen für befalla:

presens
 1. befaller
 2. befaller
 3. befaller
 4. befaller
 5. befaller
 6. befaller
imperfekt
 1. befallde
 2. befallde
 3. befallde
 4. befallde
 5. befallde
 6. befallde
framtid 1
 1. kommer att befalla
 2. kommer att befalla
 3. kommer att befalla
 4. kommer att befalla
 5. kommer att befalla
 6. kommer att befalla
framtid 2
 1. skall befalla
 2. skall befalla
 3. skall befalla
 4. skall befalla
 5. skall befalla
 6. skall befalla
conditional
 1. skulle befalla
 2. skulle befalla
 3. skulle befalla
 4. skulle befalla
 5. skulle befalla
 6. skulle befalla
perfekt particip
 1. har befallt
 2. har befallt
 3. har befallt
 4. har befallt
 5. har befallt
 6. har befallt
imperfekt particip
 1. hade befallt
 2. hade befallt
 3. hade befallt
 4. hade befallt
 5. hade befallt
 6. hade befallt
blandad
 1. befall!
 2. befall!
 3. befalld
 4. befallande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für befalla:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoeren frontposition; ledande; ledning
leidinggeven befäl; ledning
verordenen ordnat
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoeren befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera anföra; frambringa; framlägga; framställa; föreslå; föreställa; introducera; kommendera; leda; presentera; ta upp ett ämne
bevel voeren over befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera
bevelen befalla; beordra; kommendera beställa; kungöra; ordna; påbjuda
commanderen befalla; beordra; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera kungöra; påbjuda
decreteren befalla; beordra; kommendera bestämma; deklarera; förkunna offentligt; förordna; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
gebieden befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
gelasten befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
leiden befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera anföra; dirigera; kommendera; leda
leidinggeven befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera
opdragen befalla; beordra; kommendera belasta; betunga; ge i uppdrag till; kungöra; påbjuda
verordenen befalla; beordra; kommendera deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage

Synonyms for "befalla":


Wiktionary Übersetzungen für befalla:


Cross Translation:
FromToVia
befalla bevelen; gelasten; sommeren; verordenen; voorschrijven; aanvragen; bestellen commander — Ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu’un. (Sens général).