Most Recent niederländische Words:

onbeschoft armatuur vulgair leugen opsomming vragen vroeg Nederland president Duitser of werken werk festival acht achten hemd raadzaam gedachte beroep beroepen afspraak worden bureau hazewindhond ruggespraak bevorderen mineraalwater adrem verdedigen memorie memories stimuleren kinnebak oorspronkelijk reuzeleuk zender integraal huren huur observeren trofee verhuren vleugel ongewijzigd vertalen annuleren nymfomane verplicht verplichten moeite claim luidspreker luidsprekers afspreken bijpassen verstenen schuiven schuif gezicht bedienen omdat herhalingsoefening puzzel puzzelen aanschaffen balk balken schobbejak vooral koeiendrek opschuiven veroorzaken siertuin spreeuw berekenen afleiding vormen gevormd vervolgen apparaat ROM misdragen mits grootte val vals beogen meester totstandkomen doorlooptijd pakket plannen plan burcht braken braak afronden doos hartig fantasie vertegenwoordiger antwoord antwoorden onthullen kentekenplaat kortsluiting engel engeltje aarden voortbestaan achternaam Achternaam overeenkomst neervlijen bijdrage bijdragen tas incidenteel etterbuil regisseur tapijt bezoeken bezoek prestatie gronden gegrond uitbreiden uitgebreid gevogelte podium weigeren optreden begunstigde begunstigen jammer jammeren bekruipen passie welig tanen tanend handeling achtbaan samenhangend bij voorts willen wil kwak kwaken klussen argumentatie peuter peuteren stornering danseres verschuldigd idee tongfilet inhalen lafenis verdienen tetteren beperken beperkt zij veilen lager spiegel kunnen rekening onderzoek onderzoeken snel snellen op terugnemen bekijken middag voorzichtig bevestigen broeikaseffect verwachten lassen last gezellig gezelligheid voornemen voornemens ochtend poging interessant bloempot bloempotten fust eisen eis benoemen beperking

Most Recent englische Words:

comfort comfortable dyke consideration considerate festival mangel-wurzel altercate read ravish noun RIS aid spoon ago however turquoise superman merit vessel cub tip dopey impossible plastic join claim to winner effort witch hi dash advocate lady aware awareness mackerel diner hedgehog hedgehogs ram RAM handsome prime primer unsubscribe bushel extent dining-room play Play happy rumor bid toil state stated register bad swift sprinkle sprinkling birthday rumble rumbling family deny denied heirloom nursery chime armor inaccessible splice trachea correction which drizzle enter entering embarkation tasty fund question Question gift camp camping attend fuss jacket soybean quantitative busy Busy veil eerie mercy seven investigate examine zenith vault distress forecast cap rat CAP last clavicle neighborhood keratin exhaust exhausted cliche come define stumble reproductive offer slang unregulated rosemary custard over metaphor monster act acting liberate door radiotherapy burden AAL church gang gnome resolution resolute alliteration alliterate whisker whiskers propaedeutics copious NIS mild committee analyse Rosicrucian grope inflammation simulator dig universal makeshift green parallel block Block self wow quantifiable farrier inquisitive inquisitiveness wreckage breaker breakers competitive competitiveness sweetheart skate funnel Funnel repudiate adze appeal appealing lovely unfortunately accumulate great-uncle menu through adore adorable frenzy gruesome leisure enforce mass Mass yelping misanthrope daub dauber favourite session