Most Recent niederländische Words:

vervoeren kikkererwt meer meren Meer brouwerij terwijl stichting hervatten Hervatten wasserette leiding inleiden dienstverband vloeien vilt vilten onder andere diner drank darm darmen tas landschap tenderen tender nuanceren optutten opgetut Acid ACID verontrusten verontrust campagne verwaarloosbaar overzicht ring scheerwol groot houden groen ontsporen rotten verder mild armband duif kostuum snoekbaars colbert resulteren uitbreiden uitgebreid mol mollen potentieel object deken dek goedenavond koning aandacht ik berekening mei waren waar fornuis middag prospectus mof buurt buurten imago beeldhouwwerk verdieping talen dons deeg degen broeikaseffect verzinnen verzonnen kado ontstaan spreekwoord spreekwoorden roddel roddelen have doek keuzevak grondig sage lager woensdag etterbak dinsdag tijdschrift pees pezen beschrijving ondertussen jarig versoepelen donderdag bodem zondag modaal Marokko halsketting mouw ketting goud gouden Syrië Turkije kursus kramp ontvangen melden Melden cadeau buik slechts trouwen trouw rijkelijk bijpassen pakket panty brief uil liegen aangetekend aantekenen geboren sterrenbeeld brievenbus passen mal MAL long mak stillen spiegel plattegrond terrein telefoneren dekken postpakket bezorgen snoeischaar vrouw raam ramen grondgebied delta rok fiets fietsen bepalen stoten stoot pet delgen braden omwenden radio barsten barst loochenen rolluik lijken oerwoud driftig tegenhouden match golf hoofd meeuw bepaald verschillen verschil verlegen aantal goedlachs plantage angst beleven stompen aantekening zijn reiken uittreden hap hapje hapjes dus kerstman

Most Recent schwedische Words:

översätta översatt föräldrar kväll anta antaga siesta tät tåt bära bra böra bröa omtenta svala utmärkt tack täcka täck uppskattning värk ansiktsvatten skärgård dåre dåra därå öda åda sällan neddraget provision skippa skirhet skifta farmor dödsorsak äta åta bikta ingå glömma avundas frodas dagas brottas stegras brännas förbittras stärkas förenas finnas förskräckas stötas förstärkas försoffas förlängas förstummas sprängas förfäras försämras fäktas gnabbas flockas splittras gruffas avbrytas er befordras navelbråck lime djur gymping berätta läxa klä kladd klädd hatare korderoj gärden kurs närvara närvarande Engelska morsan fånga dålig döda knippe knippa låda lada förlåta yppa hosta varsågod reflex krama avpollettera ansvarsfördelning manchester kompetens täcke affär noteringar bo ordböjning blixtnedslag lyckligtvis åsknedslag tumstock smäda moder medioker London vatten läppar höger- höger hålla hälla hallå hallåa rotting föröda ålder null satsning reservation express ståplats ung trust magen bly hej rekordår fullmakt råhet bal bål kåda företräde skilja partner hejsan proviantera stoja korrekt sända dikt hög genom snack långfibrig herrar husa uthärda orka pojkvän såra sära spröd pussa pina gulna gulnat stil allvarlig porto låga laga någonting nystan överlämna grymt hårstil bräda golv vek ana avvakta särskilt särskild e-postadress allehanda damma foga korsord verkstad skildra glädje snickeri intresseväckande Skål skål