Most Recent schwedische Words:

ren ören smör parning uppgifter fördöma fördom glass skor skör relatert sidentryck sexbomb visir ja harmoni rasta chatta spetälska healing våldtäkt säga saga såga e-postadress skinka anta förmoda önska översätta översatt föräldrar kväll antaga siesta tät tåt bära bra böra bröa omtenta svala utmärkt tack täcka täck uppskattning värk ansiktsvatten skärgård dåre dåra därå öda åda sällan neddraget provision skippa skirhet skifta farmor dödsorsak äta åta bikta ingå glömma avundas frodas dagas brottas stegras brännas förbittras stärkas förenas finnas förskräckas stötas förstärkas försoffas förlängas förstummas sprängas förfäras försämras fäktas gnabbas flockas splittras gruffas avbrytas er befordras navelbråck lime djur gymping berätta läxa klä kladd klädd hatare korderoj gärden kurs närvara närvarande Engelska morsan fånga dålig döda knippe knippa låda lada förlåta yppa hosta varsågod reflex krama avpollettera ansvarsfördelning manchester kompetens täcke affär noteringar bo ordböjning blixtnedslag lyckligtvis åsknedslag tumstock smäda moder medioker London vatten läppar höger- höger hålla hälla hallå hallåa rotting föröda ålder null satsning reservation express ståplats ung trust magen bly hej rekordår fullmakt råhet bal bål kåda företräde skilja partner hejsan proviantera stoja korrekt sända dikt hög genom snack långfibrig herrar husa uthärda orka pojkvän såra sära spröd pussa pina gulna gulnat stil allvarlig porto